Business Coaching, Persoonlijke Coaching en Mediation

Vraag hebben mensen alleen maar een frisse blik of een klein zetje nodig om weer ‘back-on-track’ te raken. To4C biedt hiervoor kortdurende coachtrajecten aan rondom een individueel vraagstuk. De vraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

• Loopbaan
• Leiderschap /Executive Coaching
• Coaching en Mediation bij Conflicten
• Omgaan met een ernstige of chronische ziekte (voor patiënt en omgeving)

Voorbeeld van een klantvraag:                                                                                                          

De vraag: Ik heb te maken gekregen met een ernstige ziekte. Dit heeft behoorlijk veel impact op mijn werk. Kun je me helpen hoe hiermee om te gaan?
Het traject: een viertal individuele gesprekken met een coach die tevens ervaringsdeskundige is.
Het resultaat: coachee ervaart minder stress, heeft minder verzuim daardoor en kan beter omgaan met zijn ziekte en de angst die daar onvermijdelijk bij hoort.

Voorbeeld van een klantvraag:                                                                                                          

De vraag: Ik heb een samenwerkingsprobleem met mijn naaste collega. Wij zijn erg verschillend en zijn het op essentiële punten oneens met elkaar. Toch moeten we samen een organisatie aansturen. Kun je me helpen hoe ik mij kan verhouden tot deze collega en een constructieve samenwerking kan aangaan?
Het traject: Een aantal individuele gesprekken waarin vooral gekeken is naar de organisatievisie van coachee, en naar diens normen en waarden over samenwerkingsgedrag.
Het resultaat: De coachee heeft zicht gekregen op het issue, en heeft een helder standpunt ingenomen in de situatie.