Coaching en Mediation

Vraag hebben mensen alleen maar een frisse blik of een klein zetje nodig om weer ‘back-on-track’ te raken.
To4C biedt hiervoor kortdurende coachtrajecten aan rondom een individueel vraagstuk. De coachvraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

• Loopbaan
• Leiderschap /Executive Coaching
• Coaching en Mediation bij Conflicten
• Omgaan met een ernstige of chronische ziekte (voor patiënt en omgeving)

Uiteraard biedt To4C ook coaching aan rondom alle thema’s die we in de groepsgewijze PITSTOPS aanbieden.

Voorbeeld van een klantvraag:                                                                                                                                                     De vraag: Ik heb te maken gekregen met een ernstige ziekte. Dit heeft behoorlijk veel impact op mijn werk. Kun je me helpen hoe hiermee om te gaan?
De ondersteuning: een viertal individuele gesprekken met de betreffende coachee door een coach die tevens ervaringsdeskundige is.
Het resultaat: coachee ervaart minder stress, heeft minder verzuim daardoor en kan beter omgaan met zijn ziekte en de angst die daar onvermijdelijk bij hoort.