Business Coaching, Persoonlijke Coaching en Mediation

Vraag hebben mensen alleen maar een frisse blik of een klein zetje nodig om weer ‘back-on-track’ te raken. To4C biedt hiervoor kortdurende coachtrajecten aan rondom een individueel vraagstuk. De vraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

• Loopbaan
• Leiderschap /Executive Coaching
• Coaching en Mediation bij Conflicten
• Omgaan met een ernstige of chronische ziekte (voor patiënt en omgeving)

 

Voorbeeld van een klantvraag:                                                                                                           De vraag: Ik heb te maken gekregen met een ernstige ziekte. Dit heeft behoorlijk veel impact op mijn werk. Kun je me helpen hoe hiermee om te gaan?
De ondersteuning: een viertal individuele gesprekken met de betreffende coachee door een coach die tevens ervaringsdeskundige is.
Het resultaat: coachee ervaart minder stress, heeft minder verzuim daardoor en kan beter omgaan met zijn ziekte en de angst die daar onvermijdelijk bij hoort.